Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

Κινητική Ανάπτυξη και Αυτοεκτίμηση Παιδιών και Εφήβων με Προβλήματα Όρασης

   Η όραση αδιαμφισβήτητα αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Gibson είναι η βασίλισσα των αισθήσεων. Η απώλεια ή η έκπτωση της όρασης συνεπάγεται σοβαρές επιπτώσεις για τη ζωή και την εξέλιξη του κάθε ατόμου.
   Τα παιδιά και οι έφηβοι με οπτική αναπηρία συναντούν αρκετούς περιορισμούς στην καθημερινή τους ζωή. Αντιμετωπίζουν  δυσκολίες στο γνωστικό, στον κοινωνικό, στο συναισθηματικό και στον κινητικό τομέα ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Όσον αφορά τα ελλείμματα στον κινητικό τομέα, οι  άμεσες συνέπειες των φτωχών κινητικών ικανοτήτων που παρατηρούνται στα παιδιά με οπτική αναπηρία είναι ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίησή τους από τις ομάδες των συνομηλίκων τους, γεγονός που τους δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας, απογοήτευσης, εγωκεντρικότητας, κοινωνικής απομόνωσης, κατωτερότητας και χαμηλής αυτοεκτίμησης. 
   Σύμφωνα με ευρήματα ερευνών η κινητική ανάπτυξη των παιδιών με προβλήματα όρασης είναι περιορισμένη και λιγότερο ολοκληρωμένη συγκρινόμενη με παιδιά χωρίς κάποιου είδους οπτική αναπηρία. Ο ρόλος της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής είναι πρωταγωνιστικός συμβάλλοντας στη ανάπτυξη, την εξάσκηση αλλά και την ολοκλήρωση βασικών αναπτυξιακών δεξιοτήτων. Το θέμα της έρευνας που ακολουθεί είναι "Η κινητική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση παιδιών και εφήβων με οπτική αναπηρία". Ένα ενδιαφέρον άρθρο της νηπιαγωγού  Msc Πηνειώ Χριστοδούλου και των συνεργατών της, το οποίο επισημαίνει την χαμηλή κινητική ανάπτυξη και αυτοεκτίμηση παιδιών και εφήβων με προβλήματα όρασης. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του άρθρου υπάρχει αλληλεπίδραση της κινητικής ανάπτυξης και της αυτοεκτίμησης ατόμων με προβλήματα όρασης. Σε μελλοντικό άρθρο θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα της επίδρασης ενός προγράμματος άσκησης στην κινητική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων με οπτική αναπηρία. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.researchgate.net/publication/270283595_Motor_Development_and_Self-Esteem_of_Children_and_Adolescents_with_Visual_Impairment

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Συμβουλές για αποτελεσματική μελέτη